Komunikat z dnia 09.06.2023 r.

Planowane czyszczenie wodociągu w nocy z 12-13 czerwca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy Witnicy, Białcza i Białczyka nr 1A, 2, 2A, 6, 6A, 14, 56, 75, 75A, 77, 78,

uprzejmie informujemy, że w nocy z 12.06.2023 r. na 13.06.2023 r. kontynuowane będzie pierwsze w historii Witnicy hydrodynamiczne czyszczenie (płukanie) sieci wodociągowej w Witnicy.

Pracom technologicznym poddana zostanie sieć wodociągowa w ulicach:

Cegielniana

Strzelecka

Potok

Sportowa

Cmentarna

Różana

W tym okresie zaleca się całkowite wstrzymanie z korzystania z wody z własnych przyłączy w godzinach od 22:00 do 6:00, kiedy będą wykonywane intensywne prace technologiczne. W budynkach zlokalizowanych przy w/w ulicach może okresowo wystąpić zjawisko obniżonego ciśnienia wody (do zaniku włącznie) oraz pogorszenia jakości wody.

Zakres planowanych prac technologicznym przedstawiono na mapie poglądowej dołączonej do niniejszego ogłoszenia.

Zaplanowane prace mają na celu usunięcie z sieci wodociągowych ewentualnych zalegających naturalnie w nich osadów żelazowo-manganowych, co finalnie wpłynie na jakość wody dostarczanej do odbiorców oraz ograniczy niekiedy pojawiające się zjawisko zabarwienia wody po awariach i pracach na sieci wodociągowej.

W tym okresie z powodu prowadzenia prac wprowadzona zostaje profilaktyczna dezynfekcja wody w Witnicy, Białczu i Białczyku. Utrzymywany będzie chlor wolny w sieci w zakresie do 0,3 mg/l. Wodę należy przegotować bezpośrednio przed spożyciem. Możliwe jest tymczasowe pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość w niej chloru.

W przypadku długotrwałego utrzymywania się nieprawidłowości związanych z jakością dostarczanej wody, prosimy o niezwłoczny kontakt z Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. w Witnicy pod numerem telefonu od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. : 957515021, od godz.15:00 do godz. 19:00 – tel.: 603 301 833 (SMS), w pozostałym czasie tel.: 697 036 395 (SMS).

Zastępcze źródła wody przewidziane dla mieszkańców rejonów objętych pracami naprawczymi w razie pogorszenia jakości wody zlokalizowane jest przy ul. Żwirowej w Witnicy (cysterna), na ścianie budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Leśnej 4, ul. Sikorskiego (Żółty Pałacyk) oraz przy Targowisku Miejskim ul. Pocztowa 2.