Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

MZK w Witnicy świadczy usługi na indywidualne zlecenia od osób prawnych i fizycznych w zakresie robót odpłatnych, obejmujących:

 • budowę sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
 • produkcji i dystrybucji energii cieplnej
 • wydawania warunków technicznych w odniesieniu do przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, uzgadniania projektów budowlanych
 • kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
 • wynajmu : koparko-ładowarki, mini koparki, igłofiltrów, dźwigu do 10 ton , środków transportu, agregatu prądotwórczego o mocy do 65 KW, młota pneumatycznego spalinowego, pomp szlamowych
 • dowozu specjalistycznym sprzętem wody do celów spożywczych i gospodarczych
 • doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • audytu energetycznego budynków
 • mycia elewacji budynków, pomników, ekspozycji kamiennych itp.
 • wywozu i utylizacji nieczystości płynnych
 • wynajmu powierzchni użytkowej (plac utwardzony, biuro, magazyn)
 • wytwarzania osadu pościekowego do wykorzystania rolniczego
 • wykrywania specjalistycznym sprzętem (pod powierzchnią ziemi) tras przebiegu kabli, rur, przewodów energetycznych, gazowych itp.
 • sprawdzanie jakości izolacji termicznych kamerą termowizyjną