Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Bez kategorii

Szanowni Mieszkańcy Witnicy.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym doszło do obniżenia ciśnienia na sieci wodociągowej w Witnicy, z powodu usterki systemu sterowania ciśnieniem na SUW w Witnicy. System został przywrócony do ustawień pierwotnych …

Bez kategorii

Kolejne nocne prace na sieci wodociągowej.

W związku z przeprowadzoną inwestycją przez Gminę Witnica na ul. Sikorskiego, w trakcie realizacji wystąpiła kolizja zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej z siecią wodociągową. Wskutek zaistniałej sytuacji należało albo dokonać zmian …

Bez kategorii

Komunikat z 20.02.2024 r. dla odbiorców wody w Kamieniu Małym.

Komunikat z 20.02.2024 r. dla odbiorców wody w Kamieniu Małym. Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Kamieniu Małym wstrzymana zostaje dostawa wody w wodociągu publicznym w Kamieniu …

Bez kategorii

Komunikat z 19.01.2024 r. dla odbiorców wody w Mosinie.

Awaria sieci wodociągowej MosinieInformujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Mosinie wstrzymana zostaje dostawa wody dnia 19.01.2024 r od godz 11:00 do godz. 13:00. Po wznowieniu dostawy wody …

Bez kategorii

KOMUNIKAT Z DNIA 18.01.2024 r. dla mieszkańców Nowin Wielkich, Pyrzan, Świerkocina i części Białczyka od strony Pyrzan.

Na sieci wodociągowej w Nowinach Wielkich przy ul. Młyńskiej wystąpiła awaria rurociągu, stąd występuje obniżone ciśnienie wody u niektórych odbiorców. Od godz 11:00 do godz 13:30 nastąpi przerwa w dostawie …

Bez kategorii

Kolejna inwestycja z zakresu odprowadzania ścieków w Miejskich Zakładach Komunalnych w Witnicy.

Flota Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o. w Witnicy ciągle się rozwija. W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na wywóz nieczystości płynnych, konieczny był zakup nowego urządzenia asenizacyjnego. Zakupiona …