Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Szanowni Państwo,
wnioski do pobrania znajdują się poniżej:

podanie o rozłożenie zadłużenia na raty (POBIERZ)

protokół zdawczo-odbiorczy (POBIERZ)

oświadczenie o ilości zamieszkujących osób (POBIERZ)

wniosek o zawarcie umowy (POBIERZ)        

zgoda, oświadczenie na wysyłanie faktur drogą elektroniczną (POBIERZ)

Informacja Ochrona Danych Osobowych RODO (POBIERZ)

wniosek o rozwiązanie umowy woda+ścieki (POBIERZ)

wniosek o rozwiązanie umowy WYWÓZ ŚCIEKÓW (POBIERZ)

wniosek o warunki techniczne (POBIERZ)

oświadczenie ryczałt (POBIERZ)

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody lub odprowadzania ścieków w ramach postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (POBIERZ)

wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (POBIERZ)