Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Szanowni Mieszkańcy Witnicy, Białcza i Białczyka nr 1A, 2, 2A, 6, 6A, 14, 56, 75, 75A, 77, 78,

uprzejmie informujemy, że w nocy z 06.06.2023 r. na 07.06.2023 r. kontynuowane będzie pierwsze w historii Witnicy hydrodynamiczne czyszczenie (płukanie) sieci wodociągowej w Witnicy.

Pracom technologicznym poddana zostanie sieć wodociągowa w ulicach:

Sportowa

Moniuszki

Konopnickiej

Kostrzyńska od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Pocztową

Gorzowska od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego

Wielka

Krótka

Plac Andrzeja Zabłockiego

Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów do skrzyżowania z ul. Kostrzyńską

Zakres planowanych prac technologicznym przedstawiono na mapie poglądowej dołączonej do niniejszego ogłoszenia.

Zaplanowane prace mają na celu usunięcie z sieci wodociągowych ewentualnych zalegających naturalnie w nich osadów żelazowo-manganowych, co finalnie wpłynie na jakość wody dostarczanej do odbiorców oraz ograniczy niekiedy pojawiające się zjawisko zabarwienia wody po awariach i pracach na sieci wodociągowej.

W tym okresie z powodu prowadzenia prac wprowadzona zostaje profilaktyczna dezynfekcja wody w Witnicy, Białczu i Białczyku. Utrzymywany będzie chlor wolny w sieci w zakresie do 0,3 mg/l. Wodę należy przegotować bezpośrednio przed spożyciem. Możliwe jest tymczasowe pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość w niej chloru.

W tym okresie zaleca się całkowite wstrzymanie z korzystania z wody z własnych przyłączy w godzinach od 22:00 do 6:00, kiedy będą wykonywane intensywne prace technologiczne. W budynkach zlokalizowanych przy w/w ulicach może okresowo wystąpić zjawisko obniżonego ciśnienia wody (do zaniku włącznie) oraz pogorszenia jakości wody.

W przypadku długotrwałego utrzymywania się nieprawidłowości związanych z jakością dostarczanej wody, prosimy o niezwłoczny kontakt z Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. w Witnicy pod numerem telefonu od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. : 957515021, od godz.15:00 do godz. 19:00 – tel.: 603 301 833 (SMS), w pozostałym czasie tel.: 697 036 395 (SMS).

Zastępcze źródła wody przewidziane dla mieszkańców rejonów objętych pracami naprawczymi w razie pogorszenia jakości wody zlokalizowane jest przy ul. Żwirowej w Witnicy (cysterna), na ścianie budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Leśnej 4, ul. Sikorskiego (Żółty Pałacyk) przy Targowisku Miejskim ul. Pocztowa 2

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *