Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

MZK w Witnicy informuje, iż w dniu 11.05.2023r. Spółka otrzymała kompletne wyniki badań próbek wody podawanej do sieci (Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Leśnej w Witnicy) oraz z sieci wodociągowej (Stacja Paliw „Lotos”, ul. Kostrzyńskiej, „Sklep Polski”, ul. Traugutta, Urząd Miasta i Gminy Witnica) pobranej w dniu 05.05.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej.

W związku z powyższym informujemy, iż jakość wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (tj. liczba Escherichia coli, liczba bakterii grupy coli, liczba enterokoków) oraz fizykochemicznych (barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna, żelazo, mangan), spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) za wyjątkiem parametru:

  • „ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C” we wszystkich ww. puntach sieci wodociągowej;
  • mangan w 1 punkcie sieci wodociągowej: „Sklep Polski” przy ul. Traugutta.

Natomiast woda podawana do sieci w całym zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa znaczenie liczby bakterii heterotroficznych obecnych
w dostarczanej wodzie jako użyteczny wskaźnik niepożądanych zmian w systemie dystrybucji, takich jak zwiększenie potencjału wzrostu mikroorganizmów, zwiększenie aktywności biofilmu, wydłużenie czasu retencji lub stagnacji wody oraz utrata szczelności systemu. Według ekspertów WHO kontrola tego parametru powinna być realizowana w ramach monitoringu operacyjnego sieci dystrybucyjnych wody (WHO, 2002). Pomimo powszechnego występowania bakterii we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Dlatego też zalecenia WHO nie określają górnego limitu ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zbadane niewielkie przekroczenie manganu w jednym z punktów poboru ( 66 mikrogramów na litr gdzie norma to 50 mikrogramów na litr) nie jest wartością mogąca mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i jedynie może pogorszyć właściwości organoleptyczne wody.

Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła, biorąc pod uwagę duży margines bezpieczeństwa, że w pełni bezpieczną ilością manganu w wodzie dla człowieka jest 400 mikrogramów na litr. Jest to wartość kilkukrotnie większa od tej, przewidzianej przez polskie normy prawne.

Spółka MZK Witnica w dalszym ciągu płucze sieć wodociągową w Witnicy, a w przypadku pojawienia się zmętnienia wody u odbiorców, także odcinki przyłączy i instalacji wewnętrznych.

W przypadku pojawienia się pogorszenia jakości wody, prosimy o kontakt z Pogotowiem technicznym:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00:

od 7:00 do 15:00 – tel. : 957515021

od 15:00 do 19:00 – tel.: 603301833 (preferowane jest wysłanie informacji w formie SMS),

  • w pozostałym czasie tel.: 601 246 456 (preferowane jest wysłanie informacji w formie SMS).

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *