Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta oraz na warunkach przewidzianych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

Dokument w formie elektronicznej można pobrać poniżej :