Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Budowa nowej głównej przepompowni ścieków w Witnicy przy ul. Słonecznej wymusiła pod koniec października zamknięcie dostaw wody dla Witnicy i Białcza. Przerwa w dostawie wody trwała sześć godzin i zaczęła się o 23:00 dnia 26.10.2022 r. W tym czasie na budowie nowej przepompowni trwały bardzo intensywne prace budowlane, wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRInż” z Gorzowa Wielkopolskiego. Środki na tę inwestycję w wysokości 658 050,00 zł pozyskał burmistrz Dariusz Jaworski, składając wniosek w 2021 roku do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Przypadki pojawienia się zmętnienia wody należy zgłaszać zawsze do siedziby Spółki MZK pod  nr tel. 95 751 50 21 do godz. 15:00 w dni robocze, natomiast po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy należy wysyłać SMS z informacją na nr 601 246 456.

Miejskie Zakłady Komunalne zachęcają do subskrybowania profilu Spółki na portalu społecznościowym Facebook o nazwie @MZKWitnica, gdzie na bieżąco umieszczane są  informacje o zaistniałych awariach, planowanych przerwach technologicznych w dostawie wody, jakości wody oraz ostrzeżeniach o możliwych pogorszeniach jej stanu.

#POLSKIŁAD