KOMUNIKAT Z DNIA 30.09.2023 r.

UWAGA !

KOMUNIKAT Z DNIA 30.09.2023 r.

Na sieci wodociągowej w Witnicy wystąpiła awaria rurociągu stąd występuje obniżone ciśnienie wody u odbiorców.

Od godz 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w wodociągu publicznym w Witnicy. Dotyczy mieszkańcy Witnicy, Białcza i Białczyka nr 1A, 2, 2A, 6, 6A, 14, 56, 75, 75A, 77, 78.

Zaangażowani pracownicy Spółki naprawią pęknięty rurociąg tak szybko jak to będzie możliwe, jednak przewidywany jest brak wody do godz 12:00

O ewentualnych zmianach sytuacji będziemy Państwa informować.

Mogą nastąpić po przywróceniu ciśnienia pogorszenia jakości wody (zmętnienie), o których prosimy nas informować.

W przypadku okresowych problemów z ciśnieniem i jakością wody u odbiorców prosimy o zgłaszanie takich sytuacji do siedziby Spółki pod nr tel. 95 751 50 21 do godz 15:00 w dni robocze.

Po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy prosimy o wysyłanie SMS z informacją na nr 601 246 456

Opublikuj komentarz