Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

W związku z ujawnieniem nielegalnego poboru wody z hydrantu na terenie gminy Witnica, Spółka wprowadza plombowanie części hydrantów.

Aby skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami. Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantu, przecieki lub oznaki wandalizmu. Prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer telefonu 957515021 albo przez SMS 603301833 lub drogą mailową na adres biuro@mzk.witnica.pl

Eliminując proceder kradzieży z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność, jakość i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

Nagłe otwarcie hydrantu może powodować pogorszenie jakości wody u odbiorców poprzez zerwanie naturalnych osadów znajdujących się na ściankach wszystkich wodociągów.

NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ WODY !

KRADZIEŻ WODY Z HYDRANTU WPŁYWA NA OBNIŻENIE CIŚNIENIA WODY

W SIECI WODOCIĄGOWEJ I OKRESOWE JEJ BRAKI W CAŁEJ MIEJSCOWOŚCI !

WYKORZYSTANIE HYDRANTÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE

MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO.

Informujemy, iż zgodnie z prawem (ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi  5.000 zł.

„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *