Komunikat z dnia 30.05.2023 r.

Komunikat z dnia 30.05.2023 r. – UWAGA ROZSZERZENIE ZAKRESU O KOLEJNE ULICE !

Szanowni Mieszkańcy Witnicy, Białcza i Białczyka nr 1A, 2, 2A, 6, 6A, 14, 56, 75, 75A, 77, 78, uprzejmie informujemy, że w nocy z 30.05.2023 r. na 31.05.2023 r. przeprowadzone będzie pierwsze w historii Witnicy hydrodynamiczne czyszczenie (płukanie) sieci wodociągowej w Witnicy.

Prowadzona będzie kontynuacja prac na ulicach:

• ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Kostrzyńską do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów,

• ul. Starzyńskiego od skrzyżowania z ul. Rolną do ul. Kostrzyńskiej,

• ul. Kostrzyńska od skrzyżowania z ul. Poprzeczną poprzez ul. Gorzowską do skrzyżowania z ul. Konopnickiej,

• ul. Piaskowa, ul. Zaułek Kowalski, ul. Rolna,

• ul. Plac Andrzeja Zabłockiego.

Ponadto pracom technologicznym poddana zostanie sieć wodociągowa w ulicy Kostrzyńskiej od Ronda Wadowickiego do skrzyżowania z ul. Zaułek Polny oraz w ulicach Papierniczej, Towarowej, Osiedle Zachodnie, Zaułek Kowalski i Piaskowa.

Zakres planowanych prac technologicznym przedstawiono na mapie poglądowej dołączonej do niniejszego ogłoszenia. Zaplanowane prace mają na celu usunięcie z sieci wodociągowych ewentualnych zalegających naturalnie w nich osadów żelazowo-manganowych, co finalnie wpłynie na jakość wody dostarczanej do odbiorców oraz ograniczy niekiedy pojawiające się zjawisko zabarwienia wody po awariach i pracach na sieci wodociągowej. W tym okresie z powodu prowadzenia prac wprowadzona zostaje profilaktyczna dezynfekcja wody w Witnicy, Białczu i Białczyku. Utrzymywany będzie chlor wolny w sieci w zakresie do 0,3 mg/l. Wodę należy przegotować bezpośrednio przed spożyciem. Możliwe jest tymczasowe pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość w niej chloru. W tym okresie zaleca się całkowite wstrzymanie z korzystania z wody z własnych przyłączy w godzinach od 22:00 do 6:00, kiedy będą wykonywane intensywne prace technologiczne. W budynkach zlokalizowanych przy w/w ulicach może okresowo wystąpić zjawisko obniżonego ciśnienia wody (do zaniku włącznie) oraz pogorszenia jakości wody. W przypadku długotrwałego utrzymywania się nieprawidłowości związanych z jakością dostarczanej wody, prosimy o niezwłoczny kontakt z Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. w Witnicy pod numerem telefonu od godz. 7:00 do godz. 15:00 – tel. : 957515021, od godz.15:00 do godz. 19:00 – tel.: 603 301 833 (SMS), w pozostałym czasie tel.: 601 246 456 (SMS). Zastępcze źródła wody przewidziane dla mieszkańców rejonów objętych pracami naprawczymi w razie pogorszenia jakości wody zlokalizowane jest przy ul. Żwirowej w Witnicy (cysterna), na ścianie budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Leśnej 4 oraz przy ul. Sikorskiego (Żółty Pałacyk).

Opublikuj komentarz