Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

W 2021 r. nowo powołany Zarząd MZK razem z Burmistrzem Miasta i Gminy Witnica Dariuszem Jaworskim przyjęli strategię 5 etapowej modernizacji witnickiego wodociągu.

I etap – budowa studni zastępczych dla ujęcia wody w Witnicy;

II etap – montaż filtrów i automatyki w Stacji Uzdatniania Wody w Witnicy;

III etap – płukanie hydrodynamiczne sieci;

IV etap – budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej;

V etap – przebudowa i modernizacja sieci wodociągowych.

Pierwszy i drugi etap są już na finiszu realizacji. W dniu dzisiejszym rozpocznie się realizacja III etapu. IV etap jest w fazie procedur przetargowych, natomiast w ramach V etapu ruszyła już budowa pierwszego odcinka sieci i przygotowywane są kolejne dokumentacje. Procedury i pozwolenia, operaty i oceny higieniczne wymagają długotrwałych procedur. Samo przygotowanie trwa wiele miesięcy, a akceptacje dokumentacji powykonawczych są uzależnione od decyzji organów państwowych.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *