Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Już niebawem ruszą nowe studnie na Stacji Uzdatniania Wody w Witnicy. Równolegle z projektem nowych filtrów powstawał w 2021 roku projekt robót geologicznych polegających na wywierceniu dwóch nowych studni dla tego ujęcia. Pod koniec 2022 r. staraniem władz Gminy Witnica, podpisane zostały z profesjonalnymi podmiotami umowy na wykonawstwo tych dwóch inwestycji. Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii wiercenia powstały dwie nowe studnie, które po uzyskaniu w bieżącym roku pozwolenia wodnoprawnego dostarczą wody z pokładów geologicznych wskazanych przez projektanta. Aktualnie zabudowane zostały rury osłonowe i podziemne rury filtracyjne i prowadzone są przygotowania do zabudowy głowic studziennych i po uzyskaniu pozwoleń, atestów oraz przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych – zostaną podłączone do systemu uzdatniania wody. Po zakończeniu prac geologicznym, włączeniu dwóch nowych studni do systemu. Planowany koszt inwestycji: ponad 400 tys zł.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *