Nowe studnie w Witnicy.

Już niebawem ruszą nowe studnie na Stacji Uzdatniania Wody w Witnicy. Równolegle z projektem nowych filtrów powstawał w 2021 roku projekt robót geologicznych polegających na wywierceniu dwóch nowych studni dla tego ujęcia. Pod koniec 2022 r. staraniem władz Gminy Witnica, podpisane zostały z profesjonalnymi podmiotami umowy na wykonawstwo tych dwóch inwestycji. Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii wiercenia powstały dwie nowe studnie, które po uzyskaniu w bieżącym roku pozwolenia wodnoprawnego dostarczą wody z pokładów geologicznych wskazanych przez projektanta. Aktualnie zabudowane zostały rury osłonowe i podziemne rury filtracyjne i prowadzone są przygotowania do zabudowy głowic studziennych i po uzyskaniu pozwoleń, atestów oraz przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych – zostaną podłączone do systemu uzdatniania wody. Po zakończeniu prac geologicznym, włączeniu dwóch nowych studni do systemu. Planowany koszt inwestycji: ponad 400 tys zł.

Opublikuj komentarz