Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców miasta Witnica o pogorszeniu jakości wody (w tym zmienionych cech organoleptycznych) w dniu 05.05.2023 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego w Witnicy w następujących punktach: Stacja Paliw „Lotos” przy ul. Kostrzyńskiej, „Sklep Polski” przy ul. Traugutta, Urząd Miasta i Gminy Witnica i Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Leśnej w Witnicy w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W dniu 09.05.2023r. Spółka otrzymała wstępne wyniki badań od akredytowanego laboratorium analitycznego. W związku z powyższym informujemy, że wszystkie pobrane próbki w zakresie parametrów mikrobiologicznych, tj.: Liczba Escherichia coli, Liczba bakterii grupy coli, Liczba enterokoków spełniają wymagania rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dalszym ciągu czekamy na zakończenie badań pozostałych parametrów fizykochemiczny.

O jakości wody będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem komunikatów umieszczonych na stronie Spółki.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *