Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 09.12.2022r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Kamieniu Wielkim (gm. Witnica) zaopatrującego miejscowości: Kamień Wielki, Mościce, Mościczki (kolonia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., na podstawie sprawozdań z badań próbek wody podawanej do sieci oraz z dwóch punktów sieci pobranych w dniu 07.12.202żr. z wodociągu publicznego w Kamieniu Wielkim (wskazujących na poprawę jakości wody w zakresie parametru mikrobiologicznego) informuje, iż w dniu 09.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzając do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o stwierdzeniu braku przydatności wody podawanej z wodociągu publicznego w Kamieniu Wielkim oraz wydania decyzji o warunkowej przydatności wody z ww. wodociągu. W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC). Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody niedezynfekowanej do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *