Telefon

95 751 50 21

Email

biuro@mzk.witnica.pl

Godziny otwarcia

Biuro czynne : od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Planowana przerwa technologiczna w dostawie wody w Witnicy i Białczu

W późnych godzinach nocnych ze środy na czwartek, tj. od dnia 26.10.2022 r. od godz 23:00 do godz 05:00 dnia 27.10.2022 r. (sześć godzin) w związku z budową nowej przepompowni ścieków obsługującej całe miasto Witnica i miejscowość Białcz, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Dnia 27.10.2022 r. mogą nastąpić po przywróceniu ciśnienia pogorszenia jakości wody (zmętnienie), o których prosimy nas informować.

Dnia 27.10.2022 r. wykonywane będzie także profilaktyczne płukanie sieci wodociągowej na terenie Witnicy i Białcza.

Zalecamy ograniczenie korzystania z wody w przypadku pojawienia się pogorszenia jej jakości.

W przypadku pojawienia się zmętnienia wody u odbiorców prosimy o zgłaszanie takich sytuacji do siedziby Spółki pod nr tel. 95 751 50 21 do godz 15:00 w dni robocze.

Po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy prosimy o wysyłanie SMS z informacją na nr 601 246 456

Przerwa technologiczna w dostawie wody związana jest z budową nowej przepompowni ścieków obsługującej całe miasto Witnica i miejscowość Białcz. Planowane jest wykonanie włączenie nowowybudowanej sieci z istniejącą siecią sanitarną grawitacyjną i rurociągiem tłocznym, wraz z zabudowaniem studni sanitarnych i układem zasuw. Wyłączenie działania istniejącej przepompowni ścieków oraz wyłączenie dostawy wody dla Witnicy i Białcza zminimalizuje ilość ścieków dopływających do przepompowni i umożliwi wykonanie niezbędnych prac.

 

Rekomendowane artykuły